Luật bảo hiểm mới -Vợ sinh con chồng cũng được nghỉ chế độ.

Xã hội phát triển quyền lợi, trách nhiệm của mỗi công dân được đảm bảo hơn trước. Luật bảo hiểm cũng có nhiều thay đổi để đi kịp với xu hướng của xã hội. Nếu trước kia người phụ nữ sinh con chỉ được nghỉ 1 tháng, sau đó tăng lên 3 đến 4 tháng thì bây giờ đã được

Read more