Bảo hiểm xã hội quyền lợi của lao động giúp việc gia đình

Cũng như các nghành khác nghề Giúp việc gia đình đang trở thành một nghề không thể thiếu và ngày càng phát triển trong xã hội. Pháp luật Việt Nam đã tạo một hành lang pháp lý để bảo vệ quyền hưởng Bảo hiểm xã hội của lao động là người giúp việc gia đình. Trong quá trình hoàn thiện

Read more