Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Cùng với sự phát triển về mọi mặt kinh tế – văn hóa – chính trị, nước ta đang nhận được rất nhiều những đầu tư từ nước ngoài. Chính vì vậy mà người nước sống ở Việt Nam ngày càng nhiều.

Cùng với sự phát triển đó, con người sẽ trở nên bận rộn hơn với công việc của mình. Đây cũng là lí do mà hầu hết các gia đình ở thành phố lớn đều cần đến người giúp việc.

Nghề giúp việc cũng ngày càng trở nên phát triển hơn. Đối với người nước ngoài làm việc ở Việt Nam thì việc có một người giúp việc là rất cần thiết. Chi tiết về người giúp việc nước ngoài xem tại http://giupviechongdoan.com/dich-vu/dich-vu-giup-viec-cho-nguoi-nuoc-ngoai-song-o-viet-nam/

Giúp việc cho người nước ngoài

Giúp việc cho người nước ngoài

Cùng với osinchuyennghiep.com tìm hiểu về điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam như thế nào nhé.

Điều 168. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

  1. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

  1. Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất, trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam hoặc làm việc cho cá nhân là công dân nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật Việt Nam và được pháp luật bảo vệ.

Nguyên tắc sử dụng người lao động chưa thành niên

> Tìm việc làm giúp việc nhà tại đây

 

Điều 169. Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

c) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này.

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

>>> Giấy phép lao động cho công dân nước ngoài tại Việt Nam

Điều 170. Điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài

  1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
  2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nguồn: Trích từ Bộ Luật Lao động